Zunanja ureditev splošne bolnišnice Brežice

Investitor: Splošna bolnišnica Brežice

Naročnik: Flopin d.o.o.Novo mesto

Trajanje: 2012-2013

Vse reference

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.