Rekonstrukcija hodnika za pešce na Vajdovi ulici v Semiču

Županja občine Semič,  Polona Kambič je z direktorjem družbe KOP Brežice d. d., mag. Dejanom Bibičem 17. 3. 2022 podpisala gradbeno pogodbo za rekonstrukcijo hodnika za pešce ob državni cesti R2-421/2506 Ručetna vas – Štrekljevec v dolžini 985 m. Vrednost pogodbenih del znaša 363.498,64 EUR z DDV. Dela bodo izvedena do sredine oktobra 2022.

Investicija zajema rekonstrukcijo hodnika za pešce v dolžini 985 m in širini 1,70 m, ureditev odvodnjavanja iz državne ceste, ureditev prehoda za pešce v Kašči ter zamenjavo svetilk cestne razsvetljave.

S podpisom predmetne pogodbe naša družba povečuje prisotnost v občini Semič, kjer že izvajamo rekonstrukcijo odseka ceste R2-421/2506 Ručetna vas – Jugorje.

Image title

Image title


Vse objave