Rekonstrukcija občinskih cest v Mestni občini Krško

V Mestni občini Krško izvaja prvi del projekta rekonstrukcije občinskih cest, ki ga vodi Mestna občina Krško v sodelovanju s podjetjem KOP Brežice. Ta del projekta obsega rekonstrukcijo in asfaltiranje dveh cest:

  1. 1. Javna pot JP 691102 Kališovec

  2. 2. Lokalna cesta LC 372131 Jablance-Zalog

Skupna pogodbena vrednost za izvedbo obeh sklopov znaša 101.048,26 €. Cilj projekta je izboljšati prometno infrastrukturo, zagotoviti večjo varnost in izboljšati povezave med naselji ter gospodarskimi območji v občini.

Z izvajanjem rekonstrukcije in asfaltiranja teh cest se bo omogočilo boljše gibanje in olajšalo vsakodnevno življenje prebivalcev ter prispevalo k spodbujanju gospodarske rasti v regiji.

Projekt poteka skladno s cilji trajnostnega razvoja ter upošteva varovanje okolja in minimalne motnje med izvajanjem del. Občina si prizadeva za kakovostno in učinkovito izvedbo, da bo cestna infrastruktura v Občini Krško ustrezala potrebam prebivalcev še mnoga leta naprej.

Vse objave