Rezervni sklad

Redno vzdrževanje nepremičnine je lahko zahteven finančni zalogaj za vse lastnike. Za lažje financiranje obnov, popravil stavbe in zagotavljanje nemotenega delovanje stavbe, je država odredila obvezno mesečno vplačevanje sredstev v rezervni sklad. 

V zakonu je določeno, da morajo v rezervni sklad prispevati vsi etažni lastniki stanovanjske hiše ali poslovne stavbe, če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot osem stanovanj ali poslovnih prostorov. 

Sredstva vodi upravnik na posebnem računu, ki je ločen od njegovega poslovnega računa. Rezervni sklad predstavlja premoženje vaše hiše oz. poslovne stavbe, zato je z njim potrebno ravnati ekonomično in preudarno. 

Sredstva rezervnega sklada se uporabljajo za poravnavo stroškov vzdrževanja in izboljšav, ki so predvideni v sprejetem načrtu vzdrževanja ter za odplačevanje posojil, ki so bili najeti v te namene. Lahko se uporabijo tudi za nujna vzdrževalna dela, ki niso v načrtu vzdrževanja, če bi z njihovim odlašanjem prišlo do škode ali poslabšanja bivalnih razmer v stavbi. 

Višina prispevka v rezervni sklad je odvisna od: 

  • površine posameznega dela v etažni lastnini 

  • starosti nepremičnine 

  • letnice obnove nepremičnine. 

Etažni lastniki se lahko odločijo, da bodo v rezervni sklad vplačevali več, kot je zakonsko določen prispevek. 

Več o rezervnem skladu si lahko preberete v Pravilniku o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka.

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.