S KOP-om do izboljšanja prometne varnosti na Dolžu

V Novem mestu je KOP prisoten že leta in ima z Mestno občino Novo mesto vzpostavljene odlične odnose, saj smo v sodelovanju z njimi oddelali že več projektov, med drugim tudi cesto na Lamutovi in v Prečni. Prvi letošnji projekt v Novem mestu tako predstavlja rekonstrukcija ceste na Dolžu, za katerega se je danes direktor, mag. Dejan Bibič, udeležil slovesnega podpisa pogodbe pri županu Mestne Občine Novo mesto, Gregorju Macedoniju, pri podpisu pogodbe pa so bili prisotni tudi krajani in predstavniki krajevne skupnosti, s katerimi sta tako župan kot direktor po podpisu spregovorila nekaj besed.

Pri projektu gre za rekonstrukcijo nevarnega odseka glavne ceste skozi vas, ki zaradi preozkega cestišča predstavlja nevarnost za lokalno prebivalstvo, zlasti za starejše ter šoloobvezne otroke, odsek namreč vodi do šole. V sklopu prve, nekoliko krajše etape, je bilo prenovljenih okoli 80 m cestišča, znotraj druge etape pa se bo KOP lotil rekonstrukcije skupno 170 m cestišča, kar bo vključevalo tudi izdelavo pločnika z odvodnjavanjem ter ureditvijo cestne razsvetljave, s tem pa bomo znatno pripomogli k izboljšanju prometne varnosti.

Projekt je skupno vreden nekaj več kot 300.000 €, od tega 2. etapa 172.953,76 €. Dela na Dolžu se bodo izvajala predvidoma vse do začetka jeseni, oba projekta pa bo vodil senior vodja projektov Karlo Štefanović, ki je v preteklosti z Občino Novo mesto že odlično sodeloval: "Specifika tega projekta je zlasti geološka sestava tal, zaradi česar bo prvi del projekta potekal nekoliko počasneje, saj moramo za kakovostno izvedbo del zdrobiti in odvoziti skalo na območju odseka. Dela bomo skušali v čim večji meri urediti s polovično zaporo in tako zagotoviti nemoten pretok prometa, hkrati pa bomo zaradi sočasnosti z deli v Črmošnjicah dela najvejeteneje zaključili še pred 5-mesečnim pogodbenim rokom. Pri načrtovanju del bomo skušali v čim večji meri sodelovati z lokalnim prebivalstvom, saj bi si želeli, da so z rezultatom rekonstrukcije zadovoljni predvsem tisti, ki cesto na dnevni ravni tudi uporabljajo."

Več o projektu si lahko preberete tudi tukaj.


12. 1. 2023

Vse objave