Sklic izredne seje skupščine delničarjev

Uprava - direktor družbe KOP Brežice, gradbeno podjetje d.d. na podlagi točke 7.3. Statuta delniške družbe KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d. in v skladu z določbami ZGD-1 

sklicuje  IZREDNO SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV

DELNIŠKE DRUŽBE KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d.

ki bo v ponedeljek, dne 16.12.2019, ob 13:00 uri v prostorih Asfaltne baze Boršt, Račja vas 35, Cerklje ob Krki. 


Več informacij o seji najdete na spodnji povezavi: 

Scan Sharp MX-5001N_20191115_065156.pdf

Vse objave

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.