Spremenjen način delitve in obračuna stroškov za toploto

Sprememba Pravilnika 

Način delitve in obračuna stroškov za toploto 

Dne 26.9.2016 je pričel veljati nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračuna stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 61/2016). 

Nov pravilnik si prizadeva odpraviti pretirano varčevanje, zato predpisuje obvezni minimalni porabniški delež v višini 40% ogrevalne površine posamezne enote. S tem ukrepom se želi s pravilnikom spodbuditi stanovalce k vsaj minimalnemu ogrevanju svojih stanovanj in s tem k pravičnejši delitvi stroškov ogrevanja. 

Pretirano varčevanje s toploto je imelo v nekaterih stanovanjih negativen vpliv, saj je povzročilo nabiranje vlage in posledično plesni, prav tako pa so se zaradi neogrevanih stanovanj morali ostali ogrevati bolj. 

V stavbah, kjer so se do sedaj ogrevali vsi stanovalci, nov zakon ne bo imel velikega učinka. Zaradi lažjega razumevanja novega pravilnika, smo vam pripravili primerjavo kurilne sezone 2015/2016 in obračun po novem pravilniku. 

Stanovalcem, ki imajo močno znižan obrok mesečne akontacije predlagamo, da izpolnijo »Vlogo za znižanje/povečanje mesečne akontacije ogrevanja za ogrevalno sezono 2016-17«. Vloga je pripeta v obvestilu, lahko pa jo izpolnite tudi na sedežu podjetja. S tem ukrepom se boste izognili morebitnem visokem plačilu poračuna ogrevalne sezone. 

Za vsa dodatna vprašanja smo vam z veseljem na voljo na elektronskem naslovu: matjaz.gramc@kop-brezice.si ali na telefonski številki 07 49 92 130.

Vaš upravnik,
KOP Brežice d.d.


  VLOGA za znižanje akontacije ogrevanja 2016-17

Vse objave

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.