Upravljanje kotlovnic

Strankam nudimo storitve v zvezi z vzdrževanjem in obratovanjem kotlovnice. 


Zakaj izbrati prav nas: 

 • strokoven kader z opravljenim izpitom upravljavec centralnega ogrevanja pri Komisiji za preizkus znanja za upravljanje energetskih naprav, 

 • izkušnje pri popravilih in servisih kotlovnic, 

 • dolgoletne izkušnje podjetja pri upravljanju kotlovnic, 

 • zagotovljen hiter odziv. 


Storitve v zvezi z obratovanjem kotlovnice: 

 • nadzor delovanja kotlovnice (redno pregledovanje strojnih naprav), 

 • zagon kotlovnice in skrb za nemoteno delovanje ogrevalnega sistema, 

 • organizacija rednega servisiranja in vzdrževanja, 

 • zagotavljanje pravočasnih zamenjav dotrajanih elementov, 

 • vodenje evidenc iz naslova požarnega red, 

 • optimizacija zalog goriva z rednim spremljanjem cen energentov, 

 • skrb nad vsemi dimnikarskimi storitvami in kontrola opravljenega dela, 

 • izdelava kalkulacije ogrevalne sezone, priprava poračuna in letnih ter mesečnih planov porabe energentov, 

 • odzračevanje primarnega sistema, 

 • zapiranje in praznjenje ogrevalnega sistema, 

 • izbor črpalk za distribucijo toplotne energije do objektov, 

 • sklepanje pogodb z dobavitelji, 

 • vodenje postopkov izterjave in druga administrativna dela, ipd.


Obračun stroškov ogrevanja: 

Pravna podlaga za obračun stroškov ogrevanja kurilne sezone so Stanovanjski zakon, Energetski zakon, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb ter Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. 

Stroški ogrevanja se lahko obračunavajo na več načinov:

 • Po dejanski porabi

 • Pri obračunu po dejanski porabi se stanje delilnikov popisuje mesečno. Na podlagi odčitkov delilnikov se stroški, ki so nastali v tekočem mesecu, porazdelijo med uporabnike. Po končani kurilni sezoni se naredi poračun stroškov, ki so nastali izven kurilne sezone in se delijo po ogrevalni površini.
 • Akontacijsko obračunavanje v 12 – ih obrokih

 • Pri obračunu akontacij na dvanajst obrokov traja obračunsko obdobje čez celo leto, medtem ko se v mesecu juniju na podlagi zakonov in pravilnikov naredi poračun ogrevalne sezone. Pri takšnem načinu obračunavanja razbremenimo socialno najšibkejše uporabnike, saj so akontacije celo leto enake.

  Višina akontacije se določi na podlagi predhodne kurilne sezone in na podlagi predvidevanja porabe energenta ogrevanja. Akontacija se obračunava glede na ogrevalno površino, medtem ko lahko vsak uporabnik zniža ali zviša mesečno akontacijo.
 • Akontacijsko obračunavanje v 7 – ih obrokih


  Pri obračunu akontacij na sedem obrokov traja obračunsko obdobje od oktobra do aprila. Tudi pri tovrstnem obračunavanju stroškov ogrevanja se v mesecu juniju naredi poračun ogrevalne sezone na podlagi zakonov in pravilnikov.

  Višina akontacije se določi na podlagi predhodne kurilne sezone in na podlagi predvidevanja porabe energenta ogrevanja. Akontacija se obračunava glede na ogrevalno površino, medtem ko lahko vsak uporabnik zniža ali zviša mesečno akontacijo.

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.