Ureditev cestne povezave Metlika – Podzemelj

Družba KOP Brežice je kot vodilni partner dne 11.4. 2022 podpisala z Občino Metlika kot naročnikom in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo kot sofinancerjem pogodbo za Ureditev cestne povezave od priključka na R1-218/1211 Metlika – Podzemelj do Križevske vasi v dolžini cca 675 m. Dela, ki obsegajo modernizacijo obstoječe makadamske kategorizirane javne poti, bomo izvedli skupaj s partnerjem – Komunalo Metlika d.o.o..

Vrednost pogodbenih del, ki bodo izvedena v roku 100 dni po uvedbi v delo, znaša 223.204,42 EUR z vključenim DDV.

S podpisom te pogodbe družba še povečuje svojo prisotnost v občini Metlika.

Vse objave