V najem oddamo sobe v stanovanjski hiši v Brežicah

V najem ugodno oddamo sobe v stanovanjski hiši na naslovu Šubičeva ulica 4, Brežice.

Hiša je komunalno opremljena z električnimi in vodovodnimi priključki ter z opremo.

V souporabi so tudi skupni prostori (kuhinja, jedilnica, shramba, kopalnica, dvorišče).


Najemnina znaša 31,65 eur.

Stroški bremenijo najemnika po dejanski porabi.

Vse objave

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.