V Črmošnjicah urejamo prometno varnost

Danes je bila slavnostno podpisana pogodba z občino Novo mesto za ureditev enostranskega hodnika za pešce v Črmošnjicah, pri podpisu pa je bil poleg župana Mestne občine Novo mesto, Gregorja Macedonija in direktorja KOP Brežice Dejana Bibiča prisoten tudi predsednik sveta krajevne skupnosti Stopiče Janez Murn.

Pri tem projektu, vrednem 205.441,80 €, gre za 2. fazo ureditve ceste in pločnika v Črmošnjicah na delu med manjšim mostom čez Težko vodo v skupni dolžini 90 m, vse do odcepa za Šentjošt. Nad projektom bo bdel senior vodja projektov Karlo Štefanović, ki vodi tudi projekt na Dolžu, s čimer bomo dosegli časovno in stroškovno optimizacijo, dela pa bodo tako predvidoma lahko zaključena še hitreje - zaključek del je predviden še pred začetkom novega šolskega leta.

Projekt je ključen za ureditev pšrometne varnosti na tem območju, saj gre za glavno cesto čez Črmošnjice, ki jo v največji meri uporabljajo šoloobvezni otroci.


Image titleBrežice, 23. 3. 2023

Vse objave