Vabilo na 25. sejo skupščine delničarjev

Uprava - direktor družbe KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d. na podlagi točke 7.3 Statuta delniške družbe

KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d. in v skladu z določbami ZGD-1 sklicuje


25. SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV

DELNIŠKE DRUŽBE KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d.

ki bo v petek, dne 28.08.202, ob 14:00 uri v prostorih Asfaltne baze Boršt, 

Račja vas 35, Cerklje ob Krki


Podrobnejše informacije si lahko preberete na pripetem dokumentu Vabilo.pdf


 

Vse objave