Vabilo na 27. skupščino delničarjev družbe Kop Brežice d.d.

V skladu z vso veljavno zakonodajo in določili Ljubljanske borze d.d. družba Kop Brežice d.d. sklicuje 27. sejo skupščine delničarjev, na kateri bo delničarjem predstavljeno letno poročilo družbe za leto 2021, revidirani računovodski izkazi za poreteklo poslovno leto in poročila nadzornega sveta.

Skupščina bo potekala v petek, 26. 8. 2022, ob 14. uri v prostorih Asfaltne baze Boršt (Račja vas 35, Cerklje ob Krki).

Sklic skupščine z vsemi informacijami in predlaganim dnevnim redom najdete v spodnji priponki.


vabilo-skupscina.pdf

Vse objave