Višji standard življenja z novim kanalizacijskim sistemom!

Včeraj, 21. 12, sta Janez Kerin, župan Mestne občine Krško, in mag. Dejan Bibič. direktor brežiške družbe KOP, podpisala pogodbo za gradnjo 2. faze kanalizacije na Raki na območju naselij Raka in Cirje.

Ta faza projekta vključuje izgradnjo kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda, tlačnih vodov, meteornih kanalov ter črpališč. Celotna dolžina izgradnje bo 2.801 metrov, s tlačnimi vodi v skupni dolžini 262 metrov, meteornimi kanali v dolžini 271 metrov ter dvema črpališčema.

Projektirana kanalizacija je zasnovana za učinkovito odvajanje fekalnih voda, sušnega odtoka in ločeno meteornih voda. Upošteva pozidavo, predvideno pozidavo ter možnost hišnih priključkov.

Dela se bodo pričela takoj po uvedbi v delo, z dokončanjem gradbenih del najkasneje do 30. junija 2025.

Celotna pogodbena vrednost znaša 1.542.584,04 €, vodil pa ga bo senior vodja projektov, Primož Radej.

Kot del našega trajnostnega prizadevanja se že aktivno vključujemo v projekt "Sanacija strehe na Osnovni šoli Raka", kjer sodelujemo z občino in lokalno skupnostjo za izboljšanje infrastrukture in okolja naših šol.

Z izgradnjo kanalizacijskih delov sistema in rastlinske čistilne naprave bo dodatno 229 prebivalcev priključenih na sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda znotraj aglomeracije.


Podpis pogodbe za gradnjo 2. faze kanalizacije na Raki na območju naselij Raka in Cirje.


Brežice, 22. 12. 2023


Vse objave