Z Občino Novo mesto tudi na projektu v Dolenjih Kamencah

Po projektih na Brodu, Črmošnjicah in Dolžu smo uspešno kandidirali tudi za izvedbo del v Dolenjih Kamencah, kjer gre za rekonstrukcijo lokalne ceste med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo.

Pogodba je bila slavnostno podpisana danes, 4. 7. 2023, in sicer se je poleg novomeškega župana Gregorja Macedonija in direktorja KOP-a, mag. Dejana Bibiča, podpisa udeležil tudi predsednik Sveta Krajevne skupnosti Bučna vas, Milan Tramte.

Glavni cilj ureditve lokalne ceste je vsekakor ureditev prometne varnosti in zavarovanje pešcev, ki cesto vsakodnevno uporabljajo. Projekt bo poleg rekonstrukcije ceste v dolžini 520 m zajemal tudi ureditev pločnika in cestne razsvetljave, prav tako pa bodo v tej fazi urejeni tudi komunalna kanalizacija in vodovod ter prestavljeni TK in NN vodi. 

Projekt je skupno vreden 857.747,47 €, vodil pa ga bo senior vodja projektov Primož Radej: "Gre za tehnično precej zahteven projekt, saj se cesta vije tudi skozi gosto naseljeno vas, zaradi česar je nujna previdnost pri gradbenih delih. Z lokalnim prebivalstvom in oblastmi tesno sodelujemo že od vsega začetka in prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi projekt brze večjih težav izpeljali do konca. Zaradi gradbenih del bo žal potrebna tudi delna zapora ggradbišča, za kar se prebivalcem že vnaprej toplo zahvaljujemo za razumevanje.".


Image title


Brežice, 4. 7. 2023

Vse objave